Styrelse och ledning

Förvaltningsprinciper

Ekokem Abp och dess dotterbolag genomför strategin som fastställts av styrelsen. Ekokems helägda dotterbolag förvaltas som interna bolag. I förvaltningen av delägda dotterbolag ska övriga ägares intressen tas i beaktande.