Nyckeltal

Ekokemkoncernen

2015

2014

2013

Nettoomsättning258.3200.8195.2
EBITDA54.658.651.7
% av nettoomsättning21.1%29.2%26.5%
Rörelseresultat17.435.229.6
% av nettoomsättning6.8%17.5%15.2%
Nettoresultat9.726.723.4
Resultat per aktie, €2.747.526.62
Utdelning per aktie, €2.00*3,202,80
Avkastning på investerat kapital, %6.9%16.2%14.7%
Räntebärande nettoskuld106.733.560.2
Soliditet, %38.9%56.6%53.6%
Nettoskuldsättningsgrad, %66.3%20.6%40.3%
Nettokassaflöde från löpande verksamhet59.952.434.4
Investeringar117.016.622.0
Antal medarbetare i genomsnitt677465479
    
* Styrelsens förslag till årsstämman.