Ekonomiska rapporter

Ekokemkoncernen - Offentliggörande av årsbokslut, hållbarhetsrapport och inbjudan till årsstämma

Den 15 april offentliggjorde Ekokem sitt årsbokslut samt hållbarhetsrapport för 2015.

Bokslut 2015 (engelsk)

Hållbarhetsrapport (engelsk)

Ekokems årsstämma kommer att hållas i Helsingfors den 29 april 2016. Kallelsen till årsstämman levererades till aktieägarna den 8 april 2016. Baserat på den reviderade balansräkningen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015, föreslår styrelsen en utdelning på 2,00 euro per aktie. Inbjudan till årsstämman (finska).

Den 8 mars 2016 publicerade Ekokem en preliminär information om det finansiella resultatet som presenterade ícke reviderade nyckeltal för år 2015. Tillsammans med utarbetandet av den slutliga reviderade årsredovisningen har vissa revideringar gjorts i resultaträkningen. Som ett resultat har vissa nyckeltal ändrats jämfört med preliminära uppgifter. Vinsten per aktie för år 2015 är 2,74 euro (EUR 2,96 per aktie i den preliminära releasen) och justerat resultat per aktie EUR 3,87 (EUR 4,10 per aktie i den preliminära release).

För mer information

Karri Kaitue, CEO, Ekokem Corporation, tel. +358 10 7551 220
Hanna Masala, SVP Strategy, IR and Communications, Ekokem Corporation, tel. +358 10 7551 110