Aktier och aktieägare

Ekokem har köpts av Fortum

Den 27 maj 2016 meddelade Fortum att bolaget hade ingått ett avtal avseende förvärvet av Ekokem Corporation. Villkoren för transaktionens genomförande har uppfyllts och Fortum meddelade den 31 augusti att man har fullföljt förvärvet av Ekokem med de fyra största ägarna. Dessa fyra ägare representerar tillsammans omkring 81 procent av Ekokems aktier. Mer information om transaktionen hittar du i Ekokems pressmeddelande och Fortums börsinformation.

Aktier

Bolagets aktier består av A- och B-aktieserier som båda innefattar 1 760 400 aktier, det vill säga sammanlagt 3 520 800 aktier. B-aktierna ger 1 röst och A-aktierna 20 röster på bolagsstämman. Alla aktier ger samma rätt till utdelning och företagets tillgångar. En A-aktie kan omvandlas till en B-aktie om aktieägaren kräver det. Bolagets aktier är i värdeandelsregistret, som administreras av Euroclear Finland Oy.

Aktieägare

Den 31 augusti 2016 meddelade Fortum att man fullföljt förvärvet av Ekokem med de fyra största ägarna. Dessa fyra ägare representerar tillsammans omkring 81 procent av Ekokems aktier. Från och med den 31 augusti har minoritetsaktieägare i Ekokem, som representerar omkring 12 procent av aktierna, godkänt uppköpserbjudandet. Eftersom Fortums totala aktieinnehav kommer att överstiga 90-procentströskeln inleder Fortum en minoritetsinlösningsprocess för de återstående aktierna omedelbart efter uppköpserbjudandets utgång (30 september 2016). Aktieägare som godkänner uppköpserbjudandet under erbjudandeperioden kommer att motta betalning i september 2016, medan betalning till aktieägare i inlösningsprocessen uppskattas ske under våren 2017.