Investerare

Ekokem är ett nordiskt återvinningsbolag som erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet. Vårt mål är att spara in på naturresurser och främja en cirkulär ekonomi. Vi förbättrar material- och energieffektiviteten för våra kunder genom att erbjuda lösningar för återanvändning, återvinning och slutdeponering samt tjänster för marksanering och miljökonstruktion.

Sedan början av september 2016 är Ekokem en del av Fortum.

Våra serviceområden

 • kundlösningar
 • energi
 • avlägsnande av gifter i avfall
 • avfall från handel och industri
 • återvinningsmaterial
 • hanteringscentraler
 • marksanering
 • plaståtervinning
 • reningsprojekt
 • rivningsverksamhet
 • konstruktion
 • hantering av farligt avfall
 • vattenbehandling
 • kommunalt avfall
 • miljökonstruktion
 • behandling av oljehaltigt vatten
 • oljor och stödbränslen.

Vår vision

Ekokemkoncernen är ett flexibelt och ambitiöst bolag, som arbetar för att främja cirkulär ekonomi och är en föregångare i att förändra branschen.

Vår styrka i konkurrensen: cirkulär ekonomi och hållbar utveckling

 • Megatrenden hållbar utveckling skapar nya affärsmöjligheter för expertföretag inom avfallshantering när vi går mot ett slutet materialkretslopp i och med knappare resurser och strängare lagstiftning. Ekokem ligger i frontlinjen i denna utveckling.
 • Hållbar utveckling och företagsansvar är viktigt i en värld där återvinning och användning av förnybar energi har blivit normen och där den enes avfall är den andres råmaterial. 
 • Enligt OECD:s bedömning kommer behovet av råvaror att fördubblas fram till 2030. På Ekokem har vi sett den globala utvecklingen som en möjlighet. Sinande naturresurser är en megatrend och vi har mycket att bidra med till lösningen på det. Vår mission Tillsammans sparar vi naturresurser är mer aktuell än någonsin.
 • Cirkulär ekonomin öppnar många nya affärsmöjligheter för Ekokem. Den är en ny modell för ekonomin, där material och värden cirkulerar och man ger produkter mervärde med hjälp av tjänster och smarta lösningar.
 • För Ekokem betyder cirkulär ekonomi att en så stor del av materialen som möjligt går till återvinning.