Sponsorsamarbete

Ansvarsfulla sponsringsaktiviteter.

Ekokem vill främja en hållbar utveckling med hjälp av miljöpedagogik. Vi vill ha samarbetspartners som bedriver en verksamhet som ger den bästa möjligheten att påverka. Förra året samarbetade vi med Finlands naturskyddsförbund om projekt inom miljöpedagogik.

Ekokem vill sprida välbefinnande på sina arbetsplatser. Ekokem deltar i verksamheter i de lokala samhällena genom att stödja miljöpedagogik till barnen, frivillig arbete att hjälpa barnfamiljer och lokal verksamheter inom idrott, naturskydd och kultur. Ekokem stödjer inte, varken direkt eller indirekt, politisk verksamhet, professionell idrott eller verksamheter som orsakar skada för miljön.

Ekokem vill även hitta och skapa andra samarbetsformer med lokala organisationer och näringsidkare än de som bygger på ekonomiska bidrag.

Samarbetspartner i Finland 2016

 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • Mannerheims Barnskyddsförbunds distrikt i Egentliga Finland rf och dess local föreningen i Halikko,  
 • Stiftelsen Plan Finland

  ”Arbetet med miljöutbildningar för barn och ungdomar är en viktig del av det omfattande nationella arbetet som genomförs av den finska naturskyddsföreningen, (Finnish Association for Nature Conservation, FANC). Att bygga av en livslång relation till naturen startar tidigt i barndomen genom positiva och spännande aktiviteter i naturen. Ekokem har haft stor förståelse för betydelsen av miljöutbildning. Företaget har gett Finska naturskyddsföreningen, (Finnish Association for Nature Conservation) ekonomiska bidrag till att kunna genomföra minnesvärda aktiviteter längs en sagostig som hundratals familjer redan har gått. De senaste åren har Ekokem blivit en viktig samarbetspartner till FANC. Förutom konceptet med sagostigen har Ekokems stöd även ökat medvetenheten kring Finlands naturdag.”

  -Pirjo Itkonen, Corporate Fundraising, Finnish Association for Nature Conservation

Samarbetspartner i Sverige 2016

 • Svansjön Tysslingen med miljövårdsinsatser för att gynna biologisk mångfald
 • Kumla golfklubb
 • Yxhults If flickfotboll
 • Almby IK orientering 
 • Örebro Hockey ishockey 
 • Konst på Hög Kumla kommun, konstutställning
 • Kumladagarna, allaktivitetsdag i Kumla
 • Örn 72-projektet, giftfri mat åt örnar

Samarbetspartner i Danmark 2016

 • Nyborgs slott och strävan efter att få med Nyborgs slott på UNESCOs världsarvslista
 • Det årliga välgörenhetsevenemanget Danmarks Indsamling, där man samlar in pengar till olika välgörande ändamål
 • Dansk Kompetencecenter for Affald DAKOFA
 • Naturskyddsförening Danmarks Naturfredningsforenin
 • Amatörhandbollssällskapet Nyborg GIF Håndbold
 • Handbollsforumets partner SUS Nyborg Håndbold
 • golfklubben Sct. Knuds Golf Klub