Ekokem

Ekokem är ett nordiskt återvinningsbolag som erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet. Vårt mål är att spara in på naturresurser och främja en cirkulär ekonomi. Vi förbättrar material- och energieffektiviteten för våra kunder genom att erbjuda lösningar för återanvändning, återvinning och slutdeponering samt tjänster för marksanering och miljöbyggande. Ekokemkoncernen har nästan 650 professionella medarbetare i Finland, Sverige, Danmark och Norge. Ekokemkoncernen hade år 2015 en omsättning på 258,3 miljoner euro.

Kolla på
video