Ekokemkoncernens hållbarhetsrapport för 2015

04/18/2016

Ekokemkoncernens hållbarhetsrapport för 2015

I Ekokemkoncernens hållbarhetsrapport för 2015 redovisas hur vi  bidrar till den cirkulära ekonomin och hur vårt arbete genomsyras av fokus på säkerhet för människa och miljö. Här hittar du även ekonomiska fakta samt information om hur vi samarbetar med olika organisationer och intressegrupper.

Hållbarhetsrapport 2015