Tutkimus ja kehitys

Kiertotalouden edistäminen sekä luonnonvarojen säästäminen ovat Ekokemin tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusta.

Kiertotalouden edistäminen sekä luonnonvarojen säästäminen ovat Ekokemin tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusta. Päätavoitteena on kehittää uusia jätteiden kierrätysmenetelmiä, kierrätysmateriaalien hyödynnettävyyttä sekä räätälöityjä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Tavoitteena on kehittää jatkuvasti myös Ekokemin omia prosesseja niin, että ne tuottavat enemmän asiakashyötyjä.

Omien tutkimus- ja kehityshankkeiden lisäksi Ekokem on mukana pitkän aikavälin ympäristö- ja jätehuoltoa kehittävissä tutkimushankkeissa. Yhteistyöhankkeiden ja ohjelmakokonaisuuksien kautta kehitystyöhön saadaan mukaan alan parhaat osaajat yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.


Tutkimus- ja kehitystoiminta vuonna  2015


Ekokemin tutkimus- ja tuotekehityspanostukset olivat 1,4 prosenttia (1,6 %) liikevaihdosta, yhteensä 3,7 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa).

Vuoden 2015 tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste oli kiertotalousstrategiaa edistävässä kehitystyössä. T&Kpanostusta suunnattiin erityisesti liiketoimintalähtöisten asiakasratkaisujen kehitykseen valituilla painopistealueilla (kemianteollisuus, metsäteollisuus, kaivosteollisuus sekä metalliteollisuus) tiiviissä yhteistyössä konsernin liiketoimintayksiköiden sekä myynnin kanssa.

Vuonna 1994 perustettu Ekokemin ympäristöstipendirahasto on myöntänyt stipendejä vuosina 1995–2015 yhteensä 1 587 045 euroa. Vuonna 2015 jaettiin stipendejä julkisiin ympäristöalaa kehittäviin tutkimushankkeisiin yhteensä 150 000 euroa.