Ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2016

Ekokem Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 30.9.2016 Helsingissä

Ekokem Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Ekokem Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 30.9.2016 Helsingissä. Yhtiökokous päätti lakkauttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä päätti hallituksen kokoonpanosta.

Yhtiökokous päätti lakkauttaa 26.4.2013 perustetun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden 1.1.–30.9.2016 hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Ekokem Oyj:n yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista yhtiön suurimman osakkeenomistajan, Fortum Oyj:n esityksen mukaisesti. Hallituksen jäsenyydestä ei makseta palkkiota ja yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kolme (3) jäsentä.

Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Markus Rauramo, Päivi Lehtinen ja Hilppa Rautpalo. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markus Rauramo ja varapuheenjohtajaksi Päivi Lehtinen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.ekokem.com/fi viimeistään 14.10.2016 alkaen.