Tunnusluvut

Ekokem-konserni

2015

2014

2013

Liikevaihto, milj. e258,3200,8195,2
Käyttökate, milj.e54,658,651,7
Osuus liikevaihdosta, %21,129,226,5
Liikevoitto, milj. e17,435,229,6
Osuus liikevaihdosta, %6,817,515,2
Tilikauden tulos, milj. e9,726,723,4
Tulos per osake €2,747,526,62
Osinko per osake, €2,00*3,202,80
Oma pääoma yhteensä, milj. e160,9162,6149,4
Korolliset nettovelat106,733,560,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %6,916,214,7
Omavaraisuusaste, %38,956,653,6
Nettovelkaantumisaste, %66,320,640,3
Liiketoiminnan nettorahavirta59,952,434,4
Investoinnit117,016,622,0
Henkilöstö keskimäärin677465479
Liikevaihto/henkilö 1000 euroa381,6431,8407,5
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. e40,826,027,0
    
*hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle