Osakkeet ja osakkeenomistajat

Fortumin Ekokem-yrityskauppa saatettu loppuun

Fortum ilmoitti 27. toukokuuta 2016, että se oli sopinut ostavansa Ekokem Oyj:n. Yritysoston toteutumiselle asetetut ehdot on täytetty, ja Fortum on 31.8.2016 ilmoittanut saattaneensa yrityskaupan loppuun Ekokemin neljän suurimman omistajan kanssa. Nämä neljä omistajaa edustivat yhteensä noin 81 % Ekokemin osakkeista. Lisätietoja kaupasta Ekokemin tiedotteesta ja Fortumin pörssitiedotteesta.

Osakkeet

Yhtiön osakekanta muodostuu A- ja B-osakesarjoista, joita molempia on 1 760 400 kpl eli yhteensä 3 520 800 kpl. B-osakkeet antavat 1 äänen ja A-osakkeet 20 ääntä yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi osakkeenomistajan niin vaatiessa. Yhtiön osakkeet ovat arvo-osuusrekisterissä, jota ylläpitää Euroclear Finland Oy.

Omistajat

Fortum on 31.8.2016 ilmoittanut saattaneensa yrityskaupan loppuun Ekokemin neljän suurimman omistajan kanssa. Nämä neljä omistajaa edustivat yhteensä noin 81 % Ekokemin osakkeista.
Tähän päivään mennessä noin 12 % Ekokemin vähemmistöomistajista on hyväksynyt Fortumin ostotarjouksen. Koska Fortumin omistus Ekokemissä ylittää 90 %, Fortum käynnistää loppujen vähemmistöosakkeiden lunastusprosessin ostotarjouksen tarjousajan päätyttyä (30.9.2016). Osakkeenomistajat, jotka hyväksyvät tarjouksen tarjousajan aikana, saavat maksun osakkeistaan pääosin syyskuussa 2016. Vähemmistöosakkeiden lunastusprosessissa lunastetut osakkeet maksetaan puolestaan arviolta keväällä 2017.