Hallitus ja johto

Hallitus ja johto

Hallintoperiaatteet

Ekokem Oyj ja sen tytäryhtiöt toteuttavat yhtiön hallituksen vahvistamaa strategiaa. Ekokemin täysin omistamat tytäryhtiöt hallinnoidaan sisäisinä yhtiöinä. Osaomisteisten tytäryhtiöiden hallinnossa on huomioitava muiden omistajien intressit.

Hallitus

Ekokem Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2016 päätti hallituksen kokoonpanosta yhtiön suurimman osakkeenomistajan, Fortum Oyj:n esityksen mukaisesti. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kolme (3) jäsentä.