Sijoittajat

Ekokem on pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka tarjoaa ympäristönhuollon ja materiaalitehokkuuden palveluja. Päämäärämme on luonnonvarojen säästäminen ja kiertotalouden edistäminen. Parannamme asiakkaidemme materiaali- ja energiatehokkuutta tarjoamalla kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja.

Ekokem on vuoden 2016 syyskuun alusta osa Fortumia.

Palvelualueemme

 • asiakasratkaisut
 • energia
 • jätteiden tekeminen myrkyttömiksi
 • kaupan ja teollisuuden jätteet
 • kierrätysmateriaalit
 • käsittelykeskukset
 • maaperänkunnostus
 • muovinkierrätys
 • puhdistusprojektit
 • purkutoiminta
 • rakentaminen
 • vaarallisen jätteen käsittely
 • vesienkäsittely
 • yhdyskuntajäte
 • ympäristörakentaminen
 • öljyisten vesien käsittely
 • öljyt ja tukipolttoaineet.

Visiomme

Ekokem-konserni on ketterä ja kunnianhimoinen yhtiö, joka työskentelee kiertotalouden edistämiseksi ja on edelläkävijä toimialan muuttamisessa.

Kilpailuvahvuutemme: kiertotalous ja kestävä kehitys

 • Kestävän kehityksen megatrendi luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia jätehuollossa toimiville asiantuntijayrityksille, kun resurssien niukentuessa ja lainsäädännön kiristyessä pyritään kohti suljettua materiaalikiertoa. Ekokem on tämän kehityksen eturintamassa.
 • Kestävä kehitys ja yritysvastuusta huolehtiminen on tärkeää maailmassa, jossa kierrätyksestä ja uusiutuvan energian käytöstä on tullut normi ja jossa toisen jäte on toisen raaka-ainetta. 
 • OECD:n arvion mukaan vuoteen 2030 mennessä raaka-aineiden tarve kaksinkertaistuu. Ekokemillä globaali kehitys on tunnistettu mahdollisuudeksi. Luonnonvarojen ehtyminen on megatrendi, jonka ratkaisemisessa meillä on paljon annettavaa. Säästämme luonnonvaroja -missiomme on entistäkin ajankohtaisempi.
 • Kiertotalous avaa Ekokemille runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Se on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä älykkyydellä.
 • Ekokemillä kiertotaloustavoite tarkoittaa, että mahdollisimman suuri osuus materiaalista ohjataan kiertoon.