Certifikater

Ekokems ISO-certificeringer er en garanti for kvalitet samt implementering af miljøhensyn og sikkerhed på arbejdspladsen.

Internationale certifikater sikrer gode services

Standarder for internationale kontrolsystemer udvikler forskellige områder inden for virksomhedsdrift. Ekokems services i Finland, Danmark og Sverige er certificerede i henhold til ISO-standarderne.

Standarderne for Ekokems kontrolsystemer, ISO 9001-certificeringen for kvalitetskontrol, ISO 14001-certificeringen for miljørigtig administration og OHSAS 18001-certificeringen for sikkerhed er de bedst kendte garanter for virksomhedsledelse af høj kvalitet. Målet med ISO-standarder for administrationssystemet er at skabe en helhed, hvor udviklingen af system og aktiviteter forbedres på forskellige underområder.

Ekokems certifikater:

  • ISO 9001-certificeringen for udvikling af et kvalitetsstyringssystem fungerer som en del af den øvrige administration og processtyring og garanterer en kundeorienteret tilgang til den systematiske kvalitetsforbedring.
  • ISO 14001-certificeringen understøtter administrationen af miljøanliggender, bl.a. for at gøre interessenterne opmærksomme på vores fokus på miljøansvarlighed og overholdelse af miljølovgivningen.
  • OHSAS 18001-certificeringen fremmer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, så sundheds- og sikkerhedsmæssige problemer tages op som en del af hverdagens aktiviteter.
  • Certifikat for godkendt kvalitetsledelsessystem (Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 545 af 30. maj 2014) for autoriseret elinstallatørvirksomhed.
  • ISO 17025-certificeringen dokumenterer vores kompetencer, som det eneste laboratorium i Danmark akkrediteret til analyser af affald. F.eks. spildevand, perkolat, slagger, aske, forurenet jord, olier eller andre prøver. 
  • Achilles JQS certificeringen understøtter vores forudsætninger for at levere kvalitetsløsninger til olieindustrien i Norge og Danmark.

 Overblik over certifikater for vores anlæg i Danmark.
ISO14001   OHSAS18001ISO9001KLS Achilles JQS
Nyborgxx xx
Klintholmxx   
Prøvestenen HWxx   
Prøvestenen OWx    
Esbjergx    
Århusx x  
Grenåx