Nøgletal

Her kan du læse mere om Ekokems nøgletal

Ekokem koncernen

2015

2014

2013

Nettoomsætning258.3200.8195.2
EBITDA54.658.651.7
% af nettoomsætning21.1%29.2%26.5%
Driftsresultat17.435.229.6
% af nettoomsætning6.8%17.5%15.2%
Nettoresultat9.726.723.4
Indtjening pr. aktie, €2.747.526.62
Aktieudbytte pr. aktie, €2.00*3,202,80
Forrentning af investeret kapital, %6.9%16.2%14.7%
Netto rentebærende gæld106.733.560.2
Egenkapitalandel, %38.9%56.6%53.6%
Nettokapital, %66.3%20.6%40.3%
Pengestrøm fra driftsaktiviteter59.952.434.4
Investeringer117.016.622.0
Antal medarbejdere i gennemsnit677465479
    
* Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen.