Generalforsamling 2015

Ekokem Oyj’s ordinære generalforsamling blev afholdt den 24. april 2015 i Helsinki.

Beslutninger på Ekokem Oyj’s ordinære generalforsamling

Ekokem Oyj’s ordinære generalforsamling blev afholdt i dag i Helsinki. Generalforsamlingen godkendte regnskabetfor regnskabsåret 2014 og fritog bestyrelsesmedlemmerne og den administrerende direktør for deres forpligtelser.

Hensættelse af overskud i balancen og udbetaling af udbytte

Generalforsamlingen besluttede at uddele 3,20 Euro i udbytte for hver A-aktie og 3,20 Euro for hver B-aktie. Totaludbytte i alt for aktier er ca. 11,3 mio. Euro. Ekokem Oyj’s generalforsamling besluttede at hensætte 150.000 Euro af overskuddet til Ekokem Oyj’s miljøstipendiefond.

Bestyrelsens sammensætning

Generalforsamlingen godkendte udnævnelsesudvalgets forslag og valgte seks bestyrelsesmedlemmer . Juha Vanhainen, Leena Karessuo, Pia Björk, Karri Kaitue, Jukka Ohtola og Tiina Tuomela blev genvalgt til bestyrelsen. Generalforsamlingen valgte Juha Vanhainen som formand for bestyrelsen og Leena Karessuo som næstformand.

Bestyrelseshonorarer

Generalforsamlingen godkendte forslaget fra udnævnelsesudvalget om honorar til bestyrelsesmedlemmer. Ifølge beslutningen vil medlemmernes bestyrelseshonorar være følgende:

  • formand 2.400 Euro/md
  • næstformand 1.500 Euro/md
  • andre bestyrelsesmedlemmer 1.200 Euro/md.

Derover blev det besluttet, at mødehonoraret for bestyrelsesmøder eller udvalgsmøder skal være på 500 Euro pr. møde. Bestyrelsesmedlemmerne modtager godtgørelse for rimelige rejseomkostninger i henhold til Ekokem Oyj’s rejsereglement.

Valg af revisor og beslutning om honorar

Generalforsamlingen besluttede, at KHT-yhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy fortsætter som revisor, den hovedansvarlige revisor er KHT Markku Launis. Revisoren udbetales et honorar efter revisorens rimelige fakturering.

Selskabets domicil og ændring af selskabets vedtægter

Generalforsamlingen besluttede som foreslået af bestyrelsen, at selskabets domicil er, som det står i selskabets vedtægter, Helsinki. Generalforsamlingen besluttede som foreslået af bestyrelsen at ændre selskabets vedtægter §1 og §10 til at svare til ændringen af domicilet.