Bestyrelse og ledelse

Administrationsprincipper

Ekokem Oyj og dets datterselskaber implementerer strategien, som bestyrelsen har godkendt. Datterselskaber, som 100 % ejes af Ekokem, administreres som interne selskaber. Ved administrationen af delvis ejede datterselskaber skal der tages hensyn til andre indehaveres interesser.

Bestyrelse

Ifølge selskabets vedtægter består bestyrelsen af mindst tre og højst syv medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne skal være eksterne i forhold til selskabet (non-executive directors). Bestyrelsen vurderer regelmæssigt drift og arbejdsmetoder samt udarbejder en egenevaluering én gang årligt. I 2015 havde bestyrelsen 18 møder med en fremmødeprocent på 95.