Aktier og aktieindehavere

Ekokem bliver opkøbt af Fortum

Den 27. maj meddelte Fortum, at koncernen har underskrevet en købsaftale om opkøb af Ekokem. Betingelserne for transaktionens gennemførelse er opfyldt, og den 31. august har Fortum meddelt, at man har afsluttet købet af Ekokem med de fire største ejere. Disse fire ejere tegner sig tilsammen for ca. 81 pct. af Ekokems aktier. Få yderligere information om handlen i Ekokems pressemeddelelse og i Fortums børsmeddelelse.

Aktier

Selskabets aktiekapital består af A- og B-aktieserier. Begge findes i 1.760.400 stk., dvs. i alt 3.520.800 stk. B-aktier giver 1 stemme og A-aktier 20 stemmer på generalforsamlingen. Alle aktier har ens ret til udbytte og selskabets midler. En A-aktie kan konverteres til en B-aktie, når aktieindehaveren anmoder om det. Selskabets aktier er på værdiandelskontoen, der vedligeholdes af Euroclear Finland Oy. 

Aktionærer

Den 31. august 2016 meddeler Fortum, at koncernen har afsluttet opkøbet af Ekokem med de fire største ejere. Disse fire ejere tegner sig tilsammen for ca. 81 pct. af Ekokems aktier. Fra og med den 31. august har mindretalsaktionærer i Ekokem, som repræsenterer omkring 12 pct. af aktierne, godkendt købstilbuddet. Derfor vil Fortum, hvis samlede aktiebeholdning overstiger 90 pct.-tærsklen, indlede en mindretalsindløsning af de resterende aktier umiddelbart efter udløbet af tilbudsperioden (30. september 2016). Aktionærer, som vælger at acceptere købstilbuddet i tilbudsperioden, vil modtage betalingerne hovedsageligt i september 2016, mens udbetalinger til aktionærerne i indløsningsprocessen skønnes at finde sted i foråret 2017.