Investorer

Vi forbedrer vores kunders ressource- og energieffektivitet ved at tilbyde løsninger til genanvendelse, nyttiggørelse og slutdeponering samt services til jordrensning og miljørigtig konstruktion

Ekokem er en nordisk virksomhed, som arbejder for cirkulær økonomi ogtilbyder miljøservices og effektiv ressourceudnyttelse. Vores mission er at spare naturressourcer og fremme cirkulær økonomi. Vi forbedrer vores kunders ressource- og energieffektivitet ved at tilbyde løsninger til genanvendelse, nyttiggørelse og slutdeponering samt services til jordrensning og miljørigtig konstruktion.

Fra september 2016 er Ekokem en del af Fortum-koncernen.

Vores serviceområder

 • kundeløsninger
 • energi
 • afgiftning af affald
 • affald fra handel og industri
 • genanvendelsesmaterialer
 • behandlingsanlæg
 • jordrensning
 • plastgenanvendelse
 • nedrivning
 • behandling af farligt affald
 • vandbehandling
 • husholdningsaffald
 • miljørigtig konstruktion
 • behandling af olieforurenet vand
 • olier og støttebrændssel.

Vores vision

Ekokem er en dynamisk og ambitiøs frontløber, der arbejder for cirkulær økonomi.

Vores konkurrencefordele:

 • Fokus på bæredygtig udvikling skaber nye forretningsmuligheder for specialvirksomheder, der arbejder med affaldshåndtering. Det skyldes, at knaphed på ressourcerog lovstramninger driver samfundet i retning af en mere lukket ressourcecirkulation. Ekokem er førende indenfor denne udvikling.
 • Det er vigtigt at sørge for bæredygtig udvikling og ansvarlighed i en verden, hvor genanvendelse og brug af vedvarende energi er blevet en norm, og hvor den enes affald bliver den andens råmateriale. 
 • Ifølge OECD’s vurdering bliver behovet for råmaterialer fordoblet inden 2030. Ekokem ser den globale udvikling som en mulighed. Vi kan bidrage til løsninger af knapheden på naturressourcer . Vores vision Saving natural resources er mere aktuel end nogensinde før.
 • Cirkulær økonomi en ny model, som åbner nye forretningsmuligheder for Ekokem. Materialer og værdi cirkulerer, og der skabes merværdi til produkter gennemservices og intelligente løsninger.

Vores mål er at genanvende flest mulige ressourcer.