Plastindustri

Ekokem er leverandør af genbrugte råmaterialer og er jeres partner i administrationen af alle materialeprocesser.

Råmaterialer og løsninger til materialegenbrug i plastindustrien

Ekokem er leverandør af genbrugte råmaterialer og en stærk partner i håndteringen af alle materialeprocesser. Med genbrug af råmaterialer og øget materialeeffektivitet opnås bæredygtig fortjeneste og lavere omkostninger.

Ekokem bidrager markant til at betjene plastindustrien og udvikle genbrug af plast. Fra 2016 vil Ekokems plastopgraderingsanlæg håndtere forskellige typer plastfilm, hård plastemballage og landbrugsplast.

Den genbrugsplast, som leveres af Ekokem, er af ensartet kvalitet, og egenskaberne kan skræddersys efter behovene hos vores kunder. Certificeret produktion og sporbarhed foruden løbende produktudvikling gør Ekokem til en stærk partner.

Tag kontrollen over alle materialeprocesser

Kundespecifik planlægning og løsninger inden for miljørigtig administration øger effektiviteten i plastindustriens processer. Vi ønsker at være foregangsmænd i udviklingen af et samfund med cirkulær økonomi, hvor værdifulde materialer cirkulerer så længe som muligt. Vi tilbyder også en konkurrencedygtig metode til genbrug af rent plast: overskydende plast fra produktionen knuses og laves til granulat, og returneres derefter til kunden.

Ekokem planlægger og producerer totalløsninger til miljørigtig materialenyttiggørelse. Næsten alt affald udnyttes først og fremmest som materiale og dernæst som energi. Ekokem varetager indsamling og behandling af farligt affald såsom tryksværte. Kendskab til miljøkrav og rapporteringssystemer er blandt vores store styrker.

Øget materiale- og ressourceeffektivitet fremmer aktivitetens miljøhensyn samtidig med at omkostninger reduceres, så du får en både bæredygtig og rentabel forretning.

Ekokem som leverandør af genbrugt plastik:

  • Genbrugsplast af en ensartet, høj kvalitet, som gør det muligt for jer at forbedre jeres rentabilitet.
  • En stærk og pålidelig leverandør af de mængder, der kræves i industrielle processer.
  • Langsigtede målsætninger for produktudvikling.

Vores miljørigtige og effektive materialeudnyttelse:

  • Klassificere, sortere, emballere, transportere, uddanne i og håndtere affaldet på ansvarlig vis.
  • Analysere, optimere og udskille genbrugelige materialer fra processer
  • Tage del i udviklingen og konstruktionsprocesser for miljøet, f.eks. ved at rense vandveje og kontamineret jord og ved at etablere deponier.
  • Tilbyde en model, der afspejler kundens behov lige fra genbrug af et enkelt materiale til komplet udlicitering af affaldsbehandlingen.